Fysiotherapie

Psychosomatische fysiotherapie is een specialisme binnen de fysiotherapie. Er is aandacht voor zowel de emotionele kant van de klacht (psyche) als de lichamelijke (somatische). En in het bijzonder voor hoe deze elkaar beïnvloeden.

Je kunt bij De Zouwe terecht voor:

 • diagnostiek en advies
 • een second opinion
 • behandeling

De praktijk is rolstoel toegankelijk.

Bij psychosomatische klachten zul je misschien denken “Zit de pijn dan tussen mijn oren?” Nee, zeker niet!

Het werkt als volgt.

 • Door pijn neemt de (spier)spanning toe. Er ontstaat meer spanning in de spieren  waar je pijn ervaart. De pijn heeft ook invloed op hoe je je voelt en wat je bijvoorbeeld wel en niet kan doen.
 • Door (spier)spanning ontstaat er druk, beweeg je minder, de doorbloeding neemt af en zo kan pijn ontstaan. Er zijn veel dingen die (spier)spanning opleveren. Bijvoorbeeld pijn, houding, overbelasting, werk maar ook emoties, gedachten, omgeving of gebeurtenissen.
 • Bij neuropathische pijn, veroorzaakt door schade aan het zenuwstelsel, is er sprake van een zeer lastig te verdragen pijn. Toch blijkt ook hier dat het begrijpen van de pijn, de manier van reageren op deze pijn en ontspanningstechnieken wel degelijk kunnen helpen bij het beter kunnen verdragen.

Pijn veroorzaakt dus vaak spanning, spanning resulteert vaak in minder bewegen, vermijden en negatieve emoties en dit beïnvloedt weer de pijnbeleving. Zo is de cirkel rond. Dit kan er voor zorgen dat de klachten niet meer over gaan of zelfs erger worden.

Psychosomatische fysiotherapie helpt je om deze cirkel te doorbreken.

Psychosomatische fyisotherapie helpt je bij al die klachten waarbij  jouw lichaam je laat zien dat je niet lekker in je vel zit. In onze taal maken we onderscheid in psychisch en lichamelijk maar voor ons lichaam bestaat hierin geen verschil. Het is één systeem. Als er ergens iets niet goed gaat merk je dat overal. Het heeft invloed op je brein en zenuwen, bloedvaten, hormonen, organen enzovoort. Aan de ene kant is het heel vervelend dat dit zo werkt, maar het voordeel daarvan is wel dat het probleem ook via het lichaam te benaderen is.

Psychosomatische fysiotherapie helpt onder andere bij de volgende klachten

 • Lichamelijke klachten die (ondanks behandeling) niet overgaan of elke keer terugkomen, bijvoorbeeld rugklachten, nekpijn en rsi (kans) 
 • Overspanning en burn out
 • Chronische blessures
 • Bewegingsangst, bv niet meer durven springen, fietsen of rennen
 • Hoofdpijn
 • Klachten van de ingewanden
 • Al die lichamelijke klachten waarvan wordt gezegd dat het spanning of psychisch is
 • Onverklaarde klachten en vermoeidheid
 • Emotionele klachten
 • Hyperventilatie en angst
 • Stress, spanning en de emotionele gevolgen van ziekte of klachten
 • Bij te weinig kunnen voelen of juist teveel voelen
 • Tinnitis (oorsuizen)

Hoe werkt psychosomatische fysiotherapie in De Zouwe?

Psychosomatische fysiotherapie  in De Zouwe leert je technieken om met spanning en stress om te gaan. Het geeft inzicht in je leefpatroon en helpt je ontdekken hoe je weer fit kunt worden.  Het lichaam is daarbij een belangrijk aangrijpingspunt.

De Zouwe heeft een behandelruimte. Daarnaast zal de behandeling, in overleg, ook buiten in de natuur plaatsvinden.

Tijdens bv een wandeling kan de intake plaatsvinden. Naast elkaar lopen praat prettig en ondertussen kunnen beweging en interactie worden geobserveerd.

Na de intake bespreken we of een vervolg zinvol is.  Zo ja, dan bepalen we in overleg, hoe de behandeling eruit gaat zien en welke doelen we stellen. Je kunt rekenen op een duidelijk behandelvoorstel m.b.t. duur en inhoud.

Tijdens de behandeling, zo mogelijk ook in de natuur, zal ik je laten ervaren welke factoren van invloed zijn op je klachten en welke invloed je hierop zelf hebt. Je leert op een andere manier omgaan met jezelf en je klachten, waardoor je minder of geen last meer hebt.

Voor een lichamelijk onderzoek in de behandelruimte kan het zijn dat ik je vraag de kleding, behalve het ondergoed, uit te trekken. Tijdens de behandeling kan de kleding over het algemeen worden aangehouden.

De behandeling bestaat onder andere uit oefenen, ervaren, hierop feedback ontvangen en waar nodig uitleg krijgen.  Er kan gebruik gemaakt worden van veel verschillende technieken. Welke dat in de behandeling zijn, is afhankelijk van wat bij jou en jouw klachten past. Voorbeelden zijn: Graded activity, pijneducatie, exposure in vivo, psychomotore therapie,  mindfulness, lichaamsbewustwording, ACT (acceptance and commitment therapie), NLP, ademhalings- en ontspanningsoefeningen, coaching en stressmanagement.

Het resultaat van de behandeling    

 • Je voelt je meer ontspannen
 • De pijn is minder
 • Je voelt je rustiger
 • Je hebt nieuwe inzichten gekregen
 • Je ervaart minder bezorgdheid
 • Je kunt meer incasseren
 • Bewustwording
 • Verandering van leefstijl is ingezet
 • Je hebt meer energie
 • Je bent actiever

 

Dit is wat cliënten zeggen over psychosomatisch fysiotherapie  bij De Zouwe.

De behandelingen bij Jolanda waren voor mij uitstekend omdat ze echt haar tijd nam en oprechte interesse toonde om mijn persoonlijke situatie te begrijpen. Tijdens de sessies heb ik een goed beeld kunnen vormen over de aard en oorsprong van mijn pijnklachten.  Jolanda heeft een echte passie voor haar vak, en met haar expertise kon ze mijn klachten nauwkeurig ontrafelen. Stapsgewijs zijn we aan de slag gegaan om mijn bewegingsangst te doorbreken en om mijn bewegingsgrenzen te verleggen. Dankzij de behandeling durf ik nu weer alle dagelijkse activiteiten te ondernemen die voor mij eerst ondenkbaar waren. Dank je wel Jolanda! ” Stef

Na door drie afzonderlijke personen te zijn aanbevolen heb ik Jolanda leren kennen als een zeer kundig maar vooral zeer menselijke therapeut. Tijdens de psychosomatische fysiotherapie behandelingen leerde ik met mijn ernstige pijnklachten van symptoombestrijding naar de oorzaak te gaan. Van het slikken van pillen naar anders omgaan met pijn. Ik kreeg inzicht in pijn en leerde o.a. anders omgaan met mijn gedachten, mijn bioritme en leerde mindful leven. Jolanda liet mij ontdekken dat het zelf verantwoordelijkheid nemen over mijn omgang met mijn klachten, ook de vrijheid gaf om anders om te gaan met fysieke en mentale pijn. Ze luistert, aanschouwt, is een spiegel en een coach.  Ik kan haar dan ook voor 110% aanbevelen en zal dat ook blijven doen. Als dit alles je nog niet overtuigt dan doet de unieke locatie van De Zouwe dat wel. Alleen daar word je al 50% beter van.”  Niek van den Adel www.niekvandenadel.nl

Jolanda luistert heel goed naar dat wat je zegt en ook naar wat je niet zegt. Dat was mijn ervaring vanaf de allereerste keer, waardoor ik me veilig voelde. Psychosomatische fysiotherapie is bij haar een mooie balans tussen aandacht voor fysiek belemmerende factoren en emotioneel/mentaal belemmerende factoren. Jolanda neemt elke pijn serieus en kan ook heel daadkrachtig uitleggen. Hierdoor kon ik het vertrouwen in mijn lichaam gaan herstellen. Jolanda behandelt professioneel en heeft daarnaast een heel goede antenne voor emoties. Voor mij was het behulpzaam dat Jolanda me ook uitdaagde om grenzen te verleggen. Vanwege lang bestaande en ernstige pijnklachten was ik teveel in onmogelijkheden gaan denken. Door vanuit veiligheid, met goede begeleiding, uitdagingen aan te gaan heb ik gelukkig heel wat grenzen kunnen verleggen. Voor mij is het persoonlijk contact, het gevoel van echt gezien en gehoord worden, de basis geweest van verandering.”  Rolinka Verweij

Ik vond de begeleiding heel prettig. Je gaf me veel ruimte en eigen regie. Ik weet nu hoe ik met stress en spanning om kan gaan.” Betty v.d. M.

Er is op dit moment geen wachtlijst!

De praktijk is rolstoel toegankelijk.

Ik ben BIG geregistreerd no. 99034613704, aangesloten bij het KNGF (Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie) en ingeschreven bij het centraal kwaliteitsregister voor psycho-somatisch fysiotherapie (CKR voor  PSF – 18057)

Ik ben niet gecontracteerd bij zorgverzekeraars maar u kunt de kosten voor psychosomatische fysiotherapie wel declareren bij uw zorgverzekeraar. De AGB-code die zorgverzekeraars hiervoor hanteren staat op de factuur. Afhankelijk van uw zorgverzekering en uw dekking worden de kosten geheel of gedeeltelijk vergoed. Wilt u niet voor verrassingen komen staan is het raadzaam vooraf bij uw zorgverzekering te informeren of uw polis hierop goed na te lezen.

Afspraken kunnen tot 24 uur van te voren worden afgezegd of gewijzigd. Wordt een afspraak binnen 24 uur afgezegd zal ik vanwege het blokkeren van mijn agenda en het niet meer kunnen inplannen van nieuwe afspraken 75% van de kosten in rekening brengen.